Zarządzenie Nr 202/Z/2018 Wójta Gminy Malanów z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia ofert z zakresu realizacji zadań pożytku publicznego i zatwierdzenia regulaminu pracy komisji konkursowej.