Zarządzenie Nr 201/Z/2018 Wójta Gminy Malanów z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymieninych w art. 3 ust. 3 w/w ustawy na wsparcie realizacji zadań pożytku publicznego w 2018 r.