Uchwała Nr XXXIV/246/2018 Rady Gminy Malanów z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Malanów na 2018 rok