Uchwała Nr XVII/118/2012 Rady Gminy Malanów z dnia 17.05.2012 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Konin na utrzymanie Izby Wytrzeźwień w Koninie