Uchwała Nr XXXIV/245/2018 Rady Gminy Malanów z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Malanów na lata 2018-2032