Uchwała Nr XXXIV/243/2018 Rady Gminy Malanów z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Malanów dla Powiatu Tureckiego na dofinansowanie realizacj zadania usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest