Uchwała Nr XXXIV/242/2018 Rady Gminy Malanów z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tureckiemu