Zarządzenie Nr 200/Z/2018 Wójta Gminy Malanów z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Malanów na rok szkolny 2018/2019