Uchwała Nr XVII/119/2012 Rady Gminy Malanów z dnia 17.05.2012 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Rachowa