Zarządzenie Nr 199/Z/2018 Wójta Gminy Malanów z dnia 19 stycznia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.