Uchwała Nr XVII/120/2012 Rady Gminy Malanów z dnia 17.05.2012 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Czachulec Stary