Zarządzenie Nr 198/Z/2018 Wójta Gminy Malanów z dnia 16 stycznia 2018 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem trwałym oraz inwentaryzacji majątku w Urzędzie Gminy i jednostkach organizacyjnych gminy Malanów