Zarządzenie Nr 197/Z/2018 Wójta Gminy Malanów z dnia 16 stycznia 2018 roku w sprawie "Instrukcji sporządzania sprawozdania podatkowego"