Zarządzenie Nr 196/Z/2018 Wójta Gminy Malanów z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie "Instrukcji sprawozdawczości"