Uchwała Nr XVII/121/2012 rady Gminy Malanów z dnia 17.05.2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Malanów dla miejscowości Kotwasice w rejonie Kotwasice- Żdżenice