Uchwała Nr XVII/122/2012 Rady Gminy Malanów z dnia 17.05.2012 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Malanów