Uchwała Nr XVII/123/2012 Rady Gminy Malanów z dnia 17.05.2012 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Malanów