Uchwała Nr XVII/124/2012 Rady Gminy Malanów z dnia 17.05.2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.