Obwieszczenie Wójta Gminy Malanów z dnia 27.12.2017 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Treść do pobrania poniżej: