Uchwała Nr XVII/125/2012 Rady Gminy Malanów z dnia 17.05.2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Malanów na lata 2012-2027