Petycja ,,Inicjatywa – Zdrowie Najmłodszych – zmieniamy Gminy i Samorządy na lepsze’’

 

Wpływ petycji: 5 grudnia 2017 r.do UG Malanów, 20 grudnia do SP Miłaczew.

Podmiot Wnoszący Petycję: Osoba Prawna Szulc-Efekt sp. z o. o., ul. Poligonowa 1, 04-051 Warszawa, nr KRS:0000059459, Kapitał Zakładowy 222.000,00 pln

www.gmina.pl  www.samorzad.pl