Obwieszczenie Wójta Gminy Malanów z dnia 06.12.2017 r. o wydaniu końcowej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Treść do pobrania poniżej: