Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania budżetu za 2006 rok

Poniżej do pobrania pełna treść sprawozdania.