Obwieszczenie Wójta Gminy Malanów z dnia 02.11.2017 r. o wydaniu końcowej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Treść do pobrania poniżej: