Symbol:


Wydział:
RR

Podstawa prawna:
Uchwała Nr XXVI/191/2017 Rady Gminy Malanów z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie określenia sposobu przeprowadzania konsultacji z radami działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji http://www.bip.malanow.pl/?a=3945.

Opłaty:
--

Termin odpowiedzi:
19 października 2017 r.

Jednostka odpowiadająca:
RR

Tryb odwoławczy:


Uwagi:


Dokumenty