Obwieszczenie Wójta Gminy Malanów z dnia 01.09.2017 r. o wydaniu końcowej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Treść do pobrania poniżej: