Obwieszczenie Wójta Gminy Malanów z dnia 31.08.2017 r. o wydaniu końcowej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Treść do pobrania poniżej: