Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie Gminy Malanów za 2009 rok