Kwartalne Sprawozdanie Rb-N o stanie  nalezności oraz wybranych aktywów finansowych.