Uchwała Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” nr XII/53/2017 z dnia 13.06.2017 r. w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za usługi zagospodarowania odpadów, korzystania z obiektów, instalacji i urządzeń Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"

Treść uchwały w załączniku.