Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie z dnia 17.07.2017 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej budowę bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Play

Treść obwieszczenia w załączniku.