Obwieszczenie Wójta Gminy Malanów z dnia 09.06.2017 r. o wydaniu końcowej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego