Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie Gminy Malanów