Wójt Gminy Malanów informuje, że przygotowywana jest dokumentacja projektowo-techniczna dla inwestycji: ,, Budowa ulicy Stawiszyńskiej w Malanowie” – obręb Malanów

 

Treść w załączniku.