Sprawozdanie Rb-N kwartalne o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych