Obwieszczenie Wójta Gminy Malanów z dnia 28.04.2017 r. o wydaniu końcowej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Treść obwieszczenia w załączniku.