Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Malanowie zawiadamia rodziców, którzy w ubiegłym roku we wrześniu złożyli w Gminnym Zespole Obsługi Oświaty wniosek o przyznanie stypendium szkolnego socjalnego o konieczności weryfikacji sytuacji materialnej rodziny uprawnionej do otrzymania stypendium za okres od I-VI 2017 roku.

W związku z tym prosimy o zgłoszenie się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malanowie pok. nr 10 w terminie od 20.04 – 10.05.2017r., przedstawienie i poświadczenie aktualnej sytuacji materialnej rodziny.

Rodziny, które nie nabyły prawa do stypendium w okresie naboru wniosków ( tj. wrzesień 2016 r.), a obecna sytuacja materialna uprawnia do przyznania stypendium mogą złożyć wniosek wraz   z wymaganymi dokumentami potwierdzającymi dochód w rodzinie z miesiąca poprzedzającego dzień złożenia wniosku.

Miesięczna wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie nie może przekroczyć kwoty 514 zł.

Informacje w sprawie stypendium można uzyskać pod numerem telefonu 63 289 20 27 lub 63 288 30 83 wew. 32.