Obwieszczenie Wójta Gminy Malanów z dnia 30.03.2017 roku o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  gminy Malanów w miejscowości Młyny Miłaczewskie.