<>

Obwieszczenie Wójta Gminy Malanów z dnia 28.03.2017 roku o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Malanów w rejonie ulic Łąkowej i Południowej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Treść do pobrania poniżej: