Obwieszczenie Wójta  Gminy Malanów z dnia 24.03.2017 roku o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania Gminy Malanów dla miejscowości Malanów w granicach ulic Nowej i Północnej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Treść do pobrania poniżej: