Obwieszczenie Wójta  Gminy Malanów z dnia 24.03.2017 roku o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Grąbków gm. Malanów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Treść do pobrania poniżej: