<>

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Malanów dla miejscowości Kotwasice w granicy drogi Kotwasice – Zygmuntówek

 

Treść o pobrania poniżej.