Projekt zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowaniu przestrzennym Gminy Malanów - kierunki

 

Pełna treść do pobrania poniżej.