Informacja z wykonania budżetu za III kwartał 2009 roku

Pełna treść do pobrania poniżej.