Obwieszczenie Wójta Gminy Malanów z dnia 24.01.2017 r. o wydaniu końcowej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Treść obwieszczenia w załączniku.