Obwieszczenieo wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Kotwasice w granicy drogi Kotwasice-Zygmuntówek, gm. Malanów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Pełna treść obwieszczenia do pobrania poniżej.