Postanowienie Komisarza Wyborczego w Koninie z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie rozwiązania terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych powołanych dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego