Uchwała Nr XXIII/159/2016 Rady Gminy Malanów z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/249/2014 Rady Gminy Malanów z dnia 27 marca 2014r. w sprawie zwolnień budynków z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców z tytułu realizacji inwestycji na terenie Gminy Malanów w ramach pomocy de minimis

Treść uchwały w załączniku.