Uchwała Nr XXIII/158/2016 Rady Gminy Malanów z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok

Treść uchwały w załączniku.