Uchwała Nr XXIII/157/2016 Rady Gminy Malanów z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok.

Treść uchwały w załączniku.